© 2019 - Stadshaven De Waterpoort 's-Hertogenbosch

Onze

thuishaven

De Stadshaven van ’s-Hertogenbosch is ook de thuishaven van Watersportvereniging De Waterpoort. De Waterpoort is een kleine vereniging waar leden  een actieve rol spelen. Het clubhuis is het ontmoetingscentrum zowel tijdens als buiten het vaarseizoen

Lidmaatschap

De verenigingshaven heeft uitsluitend ligplaatsen voor leden met plezierjachten en sloepen.

De vereniging beheert ook de passantenhaven van ’s-Hertogenbosch. Ligplaatsen in de passantenhaven worden toegewezen door de havenmeester.

 

Informatie over het lidmaatschap van de vereniging is te verkrijgen bij het bestuur. Stuur daarvoor een mail naar info@wvdewaterpoort.nl. Het verenigingsbestuur neemt dan contact op.

Let op: ligplaatsen vrij

Vanwege een voorgenomen uitbreiding van de verenigingshaven, ontstaat er extra ruimte voor nieuwe leden. De Waterpoort is een kleine vereniging waar leden een actieve rol spelen. Het clubhuis is het ontmoetingscentrum zowel tijdens als buiten het vaarseizoen. 

Mocht je je plezierjacht of sloep permanent een plek willen geven in de gezelligste haven van Brabant, meld je dan snel aan! Stuur een email naar info@wvdewaterpoort.nl.

Gezocht: Havenmeester

We zoeken een of enkele nieuwe havenmeesters die met elkaar het gezicht willen zijn van onze stadshaven. Mensen met enige kennis en liefde voor boten en de stad Den Bosch.

 

Ben jij communicatief vaardig om passanten te verwelkomen en de weg te wijzen? Kun jij met de computer overweg? Ben je flexibel in je beschikbaarheid? 

Een havenmeester is overdag telefonische bereikbaar en tussen 16u en 17u fysiek aanwezig in het clubhuis (met eventueel uitloop). Hij/zij ontvangt voor de werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding, leuke werkzaamheden en veel gezelligheid.

Geschiedenis van de haven

’s-Hertogenbosch was al vanaf de stichting in de twaalfde eeuw een belangrijke vestingstad. De muren, de wallen en het water beschermden de stad tegen indringers. De hertogstad was ook ruim acht eeuwen een handelsstad. De haven speelde daarin een belangrijke rol.

 

Het was altijd druk in de Bossche Haven. Zeker vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw. De aanleg van de Zuid-Willemsvaart in het begin van de negentiende eeuw zorgde voor een terugval: producten van schepen werden niet meer uitgeladen en overgeladen in karren, maar de boten voeren dóór de hertogstad.
Tot aan de negentiende eeuw kwamen er dagelijks nog veel schepen in de haven. Stoomboten verdrongen langzaamaan de zeilschepen. Op de kades lagen goederen in tonnen en pakken opgeslagen en mankracht werd vervangen door hijskranen.


Het professionele scheepvaartverkeer is sterk teruggelopen sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu is de fraaie historische haven een aangename pleisterplaats voor plezierjachten.