Meer aan in 

De Waterpoort

De naam ‘De Waterpoort’ herinnert aan de oude ommuring van de stad waarin verschillende poorten toegang boden tot de stad. In de middeleeuwse ommuring waren er drie landpoorten en twee waterpoorten. In de waterpoort konden balken worden geplaatst om de doorvaart te blokkeren. Jachthaven De Waterpoort markeert het punt waar destijds de Noordelijke waterpoort van de stad was gesitueerd.

Zo gaan we om met Corona

Laatste update 29 maart 2021

Algemene Regels (voor leden en passanten)

 • Houd 1,5 meter afstand 

 • Hoest of nies in je ellenboog 

 • Schud geen handen 

 • Steiger aflopende mensen hebben voorrang op steiger opkomende mensen – geef elkaar dus daarvoor de ruimte.

 • NB: De sanitaire voorzieningen zijn vanaf zaterdag 22 mei weer open voor gebruik

 • Van iedereen wordt verwacht dat men de algemene corona regels van het RIVM respecteert.

 

Voor passanten

Verblijf is toegestaan volgens de volgende richtlijnen:

 • U houdt u aan de algemene regels, zoals hierboven beschreven

 • De ligplaats wordt u aangewezen door onze havenmeester

 • U volgt altijd de richtlijnen en aanwijzingen van de haven en de havenmeester

 • Kom uitsluitend met eigen gezinsleden

 • Nodig geen bezoek aan boord uit als u aan de steiger blijft liggen

 • Als vanwege drukte dubbel liggen nodig is bereikt u de steiger via andermans boot, volgens goed gebruik via de voorkant.Vergeet dan niet te zorgen voor adequate DESINFECTIE van de plekken die u aangeraakt hebt.

Aanmelden noodzakelijk

U dient altijd aan te melden voor een passanten plaats. 

Dit kan via onze havenmeester door te bellen naar 06-12047342.

 • Betaling liggeld uitsluitend via pinnen.

 • Maximaal 1 persoon tegelijk in het havenkantoor.

 • Het kantoor van de havenmeester is op de daarvoor gestelde tijden open. 

Belangrijk

Het is in het belang van eenieder dat we allemaal ons aan de regels houden. Mensen die dit niet doen zal de toegang tot de haven worden ontzegd. Het is denkbaar dat in uitzonderlijke gevallen ter handhaving de politie wordt ingeschakeld.

Voor meer informatie, zie ook:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

Locatie, brughoogten & bediening draaibrug

Stadshaven De Waterpoort ligt tegen de stadsmuur en aan de kades van de Brede Haven. Vanaf het water zie je het clubhuis als je onder de Diezebrug door de stad invaart.  

Er zijn 2 bruggen om rekening mee te houden bij een bezoek aan de Waterpoort: een draaibrug en een boombrug. Vóór en na deze bruggen zijn plekken voor passanten.

 

De draaibrug over de Dommel heeft een doorvaarthoogte van plusminus 3.20 meter. Boten die hoger zijn dan 3.20 meter worden als eerste naar de Brede Haven geleid of krijgen een plaats in een box vóór de Brug. De Boombrug die toegang geeft tot de Brede Haven heeft een doorvaarthoogte van plusminus 4.50 meter.

BEDIENING DRAAIBRUG

Het draaien van de draaibrug wordt waar mogelijk beperkt en geschiedt alleen in overleg met de havenmeester.  Deze brug is een belangrijke toegangsweg is tot de Bossche binnenstad. De oude brug draait langzaam. Bij het draaien van de brug is het verkeer via de weg voor circa een half uur gestremd. Wij vragen uw begrip voor eventuele wachttijden.

 

Mocht je een box toegewezen krijgen, let dan op. Altijd vooruit de box invaren. Aan de walkant kan het ondiep zijn!

Aanmelden bij havenmeester

Om een ligplaats aan te vragen, bel je de havenmeester. Deze is gedurende het hoogseizoen van 9.00 uur tot 21.00 uur  bereikbaar via 06-12047342 en is fysiek aanwezig in het clubhuis van 16:00u tot 17:00u.

 

Buiten het hoogseizoen is de havenmeester van 10.00 uur tot de laatste schutting van de Henriettesluis bij Engelen bereikbaar.

Vooraf reserveren kan helaas niet, maar de havenmeester helpt je altijd aan een mooi plekje. Dubbel liggen kan soms nodig zijn in het hoogseizoen. 

Liggeld €1,60 per strekkende meter inclusief douchemunten, Wifi, water (gelimiteerd) en elektriciteit, exclusief toeristenbelasting.

LET OP: Uitsluitend betaling met PIN mogelijk

De aanwijzingen van de havenmeester zijn leidend voor alle schepen die de Waterpoort bezoeken. De dienstdoende havenmeester spant zich elke dag in om iedereen een prettig verblijf in de haven te bezorgen. 

 

Nadat je op de toegewezen plaats bent aangemeerd, meld je je bij de havenmeester. Je ontvangt een pas voor de toegangspoort en de sanitaire voorzieningen. Deze voorzieningen zijn te vinden in het voormalig brugwachtershuisje op de hoek van de Oliemolensingel.

Openingstijden haven en havenkantoor

Het havenkantoor is tijdens het vaarseizoen open van 16:00 – 17:00 uur. Daarbuiten is de havenmeester te bereiken op nummer 06 120 473 42.

Het havenkantoor is gevestigd in het clubhuis van watersportvereniging De Waterpoort aan de Oliemolensingel 2. In het clubhuis is een gezellige bar en hier zijn ook de sanitaire voorzieningen en een wasmachine en droger te vinden.

 

Ook buiten het vaarseizoen is het toegestaan aan te meren in de Stadshaven De Waterpoort. Er geldt dan een gereduceerd tarief van €1,15 per meter. Er zijn buiten het vaarseizoen geen faciliteiten beschikbaar.

Passanten kunnen in die periode contact opnemen met bestuursleden van de Waterpoort op telefoonnummer

06 120 473 42. Het dienstdoende bestuurslid zorgt voor de nodige informatie en rekent af.

 

Het vaarseizoen is van 1 april tot 31 oktober.

Havenregels

Om voor het verblijf in de gaven voor iedereen aangenaam te maken en irritaties te voorkomen gelden een aantal regels in de haven. Van de gasten in de haven wordt verwacht dat zij zich aan deze regels houden.

 

 • Maximum snelheid in de haven is 5 km per uur; dat geldt ook voor bijbootjes;

 • Meer zodanig af dat davits of boegreling geen hinder opleveren;

 • Laat motoren niet onnodig draaien;

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast (radio, tv, muziekinstrumenten);

 • Beperk het varen met bijbootjes tot een minimum;

 • Het is niet toegestaan op de steigers te barbecueën of tuinstoelen te plaatsen op de steigers. 

 • Laat geen dingen slingeren op de steigers;

 • Niet fietsen of hardlopen op de steigers;

 • Honden uitsluitend aangelijnd op de steiger en het haventerrein. Buiten de poort is een honden uitlaat-plaats. Ruim eventuele ongelukjes van je hond op de steigers of het haventerrein op;

 • Zorg voor een goede brandblusser aan boord;

 • Afmeren met autobanden als stootkussen is niet toegestaan;

 • Laten draaien van generators is niet toegestaan.

 • Op de dag van vertrek svp voor 13.00 uur de haven verlaten zodat wij nieuwe gasten kunnen ontvangen.

 

Bezoekers van de jachthaven worden geacht de aanwijzingen van de havenmeester stipt op te volgen.

 

Stadshaven De Waterpoort is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan vaartuigen en andere eigendommen van bezoekers.

Maximum snelheden

Tussen sluis Engelen en de Diezebrug is de maximum snelheid op het water 9 kilometer per uur, op de overige Bossche wateren is dat 5 kilometer per uur. Gedurende het Jara doen zich regelmatig overtredingen van deze maximum snelheid voor wat tot gevaarlijke en ongewenste situaties heeft geleid.

Afgezien van het feit dat ten aanzien van de maximum snelheid iedere watersporter zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen, wordt er steeds strenger gecontroleerd.

 

Rolstoelfaciliteiten

 

De jachthaven heeft faciliteiten voor rolstoel gebonden personen. Schepen die de rolstoelfaciliteiten willen gebruiken kunnen vooraf deze ligplaats reserveren.

Afval

 

Huisvuil

Net buiten de poort van de passantenhaven staat een ondergrondse vuilcontainer voor uitsluitend huisvuil, papier en glas. Deze container is 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Helaas zijn er in de haven geen voorzieningen voor groot afval en afval zoals afgewerkt olie, filters, verfresten etc. Deze kunnen dus nietgedeponeerd worden in de containers.

 

Vuil water

Voor zwart-, grijs- of bilgewater heeft de haven geen voorzieningen.

Praktische informatie

Alarmnummer            112

 

Politie geen spoed     0900 8844

 

GGD                           073-6404500

 

Havenmeester           06-12047342

 

Ziekenhuis                  0900-8860

 

Ziekenhuis: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1

5223 GZ ’s-Hertogenbosch

www.jeroenboschzekenhuis.nl

 

Dierenarts                 073-6140614

 

VVV ’s-Hertogenbosch

Markt 77

5211 JX ‘s-Hertogenbosch

www.bezoekdenbosch.nl

Geschiedenis van de haven

’s-Hertogenbosch was al vanaf de stichting in de twaalfde eeuw een belangrijke vestingstad. De muren, de wallen en het water beschermden de stad tegen indringers. De hertogstad was ook ruim acht eeuwen een handelsstad. De haven speelde daarin een belangrijke rol.

 

Het was altijd druk in de Bossche Haven. Zeker vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw. De aanleg van de Zuid-Willemsvaart in het begin van de negentiende eeuw zorgde voor een terugval: producten van schepen werden niet meer uitgeladen en overgeladen in karren, maar de boten voeren dóór de hertogstad.
Tot aan de negentiende eeuw kwamen er dagelijks nog veel schepen in de haven. Stoomboten verdrongen langzaamaan de zeilschepen. Op de kades lagen goederen in tonnen en pakken opgeslagen en mankracht werd vervangen door hijskranen.


Het professionele scheepvaartverkeer is sterk teruggelopen sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu is de fraaie historische haven een aangename pleisterplaats voor plezierjachten.