boot-3
 

Meer aan in
De Waterpoort


De naam ‘De Waterpoort’ herinnert aan
de oude ommuring van de stad waarin
verschillende poorten toegang boden tot
de stad. In de middeleeuwse ommuring
waren er drie landpoorten en twee
waterpoorten. In de waterpoort konden
balken worden geplaatst om de
doorvaart te blokkeren. Jachthaven De
Waterpoort markeert het punt waar
destijds de Noordelijke waterpoort van
de stad was gesitueerd.

 
 

Locatie, brughoogten & bediening draaibrug


Stadshaven De Waterpoort ligt tegen de stadsmuur en aan de
kades van de Brede Haven. Vanaf het water zie je het clubhuis als
je onder de Diezebrug door de stad invaart.

Er zijn 2 bruggen om rekening mee te houden bij een bezoek
aan de Waterpoort: een draaibrug en een boombrug. Vóór en na
deze bruggen zijn plekken voor passanten.

De draaibrug over de Dommel heeft een doorvaarthoogte van
plusminus 3.20 meter. Boten die hoger zijn dan 3.20 meter
worden als eerste naar de Brede Haven geleid of krijgen een
plaats in een box vóór de Brug. De Boombrug die toegang geeft
tot de Brede Haven heeft een doorvaarthoogte van plusminus
4.50 meter.

BEDIENING DRAAIBRUG

Het draaien van de draaibrug is beperkt en geschiedt alleen in
overleg met de havenmeester. Deze brug is een belangrijke
toegangsweg tot de Bossche binnenstad. De oude brug draait
langzaam. Bij het draaien van de brug is het verkeer via de
weg voor circa een half uur gestremd. Wij vragen uw begrip voor
eventuele wachttijden.

Mocht je een box toegewezen krijgen, let dan op. Altijd vooruit
de box invaren. Aan de walkant kan het ondiep zijn!

 
 

Aanmelden bij
havenmeester


Om een ligplaats aan te vragen, bel je de havenmeester. Deze is
gedurende het hoogseizoen van 9.00 uur tot 21.00 uur
bereikbaar via 06-12047342 en is vaak ook fysiek aanwezig in of
rondom het clubhuis.

Buiten het hoogseizoen is de havenmeester van 10.00 uur tot de
laatste schutting van de Henriettesluis bij Engelen bereikbaar.

Vooraf reserveren kan helaas niet, maar de havenmeester helpt
je altijd aan een mooi plekje. Dubbel liggen kan soms nodig zijn
in het hoogseizoen.

Liggeld €2,25 per strekkende meter inclusief douche,
Wifi, water (gelimiteerd) en elektriciteit, exclusief
toeristenbelasting (€ 0,75 per persoon per nacht).

LET OP: Uitsluitend betaling met PIN mogelijk

De aanwijzingen van de havenmeester zijn leidend voor alle
schepen die de Waterpoort bezoeken. De dienstdoende
havenmeester spant zich elke dag in om iedereen een prettig
verblijf in de haven te bezorgen.

Nadat je op de toegewezen plaats bent aangemeerd, meld je je
bij de havenmeester. Je ontvangt een pas voor de
toegangspoort en de sanitaire voorzieningen. Deze
voorzieningen zijn te vinden in het voormalig brugwachtershuisje
op de hoek van de Oliemolensingel.

 
 

Openingstijden haven
en havenkantoor


Het havenkantoor is tijdens het vaarseizoen bereikbaar en
meestal ook open. Bel de havenmeester via 06 120 473 42 en hij/zij 
komt, indien nodig en mogelijk, naar het havenkantoor.

Het havenkantoor is gevestigd in het clubhuis van
watersportvereniging De Waterpoort aan de Oliemolensingel 2.
In het clubhuis is een gezellige bar en hier zijn ook de sanitaire
voorzieningen en een wasmachine en droger te vinden.

 

Let op: onze haven is gesloten van 1 november 2023 t/m 31 maart 2024.

Het vaarseizoen is van 1 april tot 31 oktober.

website-passanten
 

Havenregels


Om voor het verblijf in de haven voor iedereen aangenaam te maken en irritaties te voorkomen gelden een aantal regels in de haven. Van de gasten in de haven wordt verwacht dat zij zich aan deze regels houden.

 

• Maximum snelheid in de haven is 5 km per uur; dat geldt ook voor bijbootjes;
• Meer zodanig af dat davits of boegreling geen hinder opleveren;
• Laat motoren niet onnodig draaien;
• Veroorzaak geen geluidsoverlast (radio, tv, muziekinstrumenten);
• Beperk het varen met bijbootjes tot een minimum;
• Het is niet toegestaan op de steigers te barbecueën of tuinstoelen te plaatsen op de steigers.
• Laat geen dingen slingeren op de steigers;
• Niet fietsen of hardlopen op de steigers;
• Honden uitsluitend aangelijnd op de steiger en het haventerrein. Buiten de poort is een honden uitlaat-plaats. Ruim eventuele ongelukjes van je hond op de steigers of het haventerrein op;
• Zorg voor een goede brandblusser aan boord;
• Afmeren met autobanden als stootkussen is niet toegestaan;
• Laten draaien van generators is niet toegestaan.
• Op de dag van vertrek svp voor 13.00 uur de haven verlaten zodat wij nieuwe gasten kunnen ontvangen.

 

Bezoekers van de jachthaven worden geacht de aanwijzingen van de havenmeester stipt op te volgen.

 

Stadshaven De Waterpoort is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan vaartuigen en andere eigendommen van bezoekers.

Maximum snelheden

Tussen sluis Engelen en de Diezebrug is de maximum snelheid op het water 9 kilometer per uur, op de overige Bossche wateren is dat 5 kilometer per uur. Gedurende het jaar doen zich regelmatig overtredingen van deze maximum snelheid voor wat tot gevaarlijke en ongewenste situaties heeft geleid.

Afgezien van het feit dat ten aanzien van de maximum snelheid iedere watersporter zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen, wordt er steeds strenger gecontroleerd.

 

Rolstoelfaciliteiten

De jachthaven heeft faciliteiten voor rolstoel gebonden personen. Schepen die de rolstoelfaciliteiten willen gebruiken kunnen vooraf deze ligplaats reserveren.

Afval 

Huisvuil

Net buiten de poort van de passantenhaven staat een ondergrondse vuilcontainer voor uitsluitend huisvuil, papier en glas. Deze container is 24 uur per dag bereikbaar.

Helaas zijn er in de haven geen voorzieningen voor groot afval en afval zoals afgewerkt olie, filters, verfresten etc. Deze kunnen dus nietgedeponeerd worden in de containers.

 

Vuil water

Voor zwart-, grijs- of bilgewater heeft de haven geen voorzieningen.

 
 
 

Praktische informatie

 

Alarmnummer              112

Politie geen spoed      0900 8844

GGD                               073-6404500

Havenmeester             06-12047342

Ziekenhuis                    0900-8860

 

Ziekenhuis: Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
www.jeroenboschzekenhuis.nl

 

Dierenarts 073-6140614

 

VVV ’s-Hertogenbosch
Markt 77
5211 JX ‘s-Hertogenbosch
www.bezoekdenbosch.nl

a9247b-aa3ed3da44b545a39d7f60a0b55647e2-mv2-d-3552-2371-s-2
 

Geschiedenis van de haven


’s-Hertogenbosch was al vanaf de stichting in de twaalfde eeuw een belangrijke vestingstad. De muren, de wallen en het water beschermden de stad tegen indringers. De hertogstad was ook ruim acht eeuwen een handelsstad. De haven speelde daarin een belangrijke rol.

 

Het was altijd druk in de Bossche Haven. Zeker vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw. De aanleg van de Zuid-Willemsvaart in het begin van de negentiende eeuw zorgde voor een terugval: producten van schepen werden niet meer uitgeladen en overgeladen in karren, maar de boten voeren dóór de hertogstad.
Tot aan de negentiende eeuw kwamen er dagelijks nog veel schepen in de haven. Stoomboten verdrongen langzaamaan de zeilschepen. Op de kades lagen goederen in tonnen en pakken opgeslagen en mankracht werd vervangen door hijskranen.


Het professionele scheepvaartverkeer is sterk teruggelopen sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu is de fraaie historische haven een aangename pleisterplaats voor plezierjachten.